Marjolijn Wessling

Ik ben Marjolijn Wessling 37 jaar, geboren en getogen als echte Schiedamse.

De reden van mij keuze tot een plaatselijke partij als het AOV is dat je, je veel meer kan inzetten voor je eigen stad en stadsgenoten dan bij een landelijke partij, want je wil immers het beste voor je stad en stadsgenoten. Ik ben in mijn wijk groenoord actief aanwezig bij het wijkoverleg, daar kunt u mij altijd aanspreken. Ook ben ik in Groenoord Zuid actief als bestuurslid van Kids Groenoord Zuid. Het zou mooi zijn als wij samen Schiedam nog beter op de toeristische kaart kunnen zetten, we kunnen Schiedam met alle Schiedammers zoveel mooier en milieuvriendelijker maken. Ook zie ik graag activiteiten in Schiedam wat jongere en oudere Schiedammers samenbrengt, dat kan van een wandeling tot een spelletjesmiddag zijn.

Kortom ik zie positieve uitdagingen waar ik 100 procent achter sta samen met mijn AVO-collega’s.

Share This