Wim Post

Als oud raadslid en onbezoldigd bestuurder van Leefbaar Schiedam ben ik, Wim Post,  ruim 20 jaar actief binnen de lokale politiek van Schiedam. Op maatschappelijk vlak heb ik sinds mijn 13e jaar op in diverse takken van sport mijn steentje bijgedragen. De opgedane ervaring neem ik mee in de komende periode als adviseur en klankbord voor de nieuwe fractieleden bij het AOV.

Schiedam kent al jaren problemen met de winkelleegstand en een uitstervende Binnenstad. Ook het parkeren kent vele problemen waar wij als fractie van het AOV de kop niet in het zand steken maar samen met onze inwoners van deze unieke stad de problematiek aan willen pakken.

Op gebied van kunst en cultuur heeft Schiedam een weg ingeslagen waar nog veel spijkers met koppen moeten worden geslagen om uit de rode cijfers te komen waar wij als AOV de sector positief willen steunen om Schiedammers cultuur breed erbij te betrekken op weg naar de zwarte cijfers.

Schiedam is een samenleving waarin veel culturen hun weg moeten kunnen vinden. Wij als AOV gaan ervoor om de culturen vreedzaam met elkaar te willen blijven verbinden. Er is al genoeg ellende in de wereld waar partijen erop voorstaan deze onrust aan te moeten moedigen met niet haalbare populistische uitspraken die niet zijn waar te maken. Wij als AOV zijn een sociaal realistische partij en zijn er voor alle inwoners van Schiedam en moeten ons toeleggen op zaken die wel zijn te bewerkstelligen zonder mensen of culturen te kwetsen of te beledigen.

Share This