Catelijne de Groot

Ik, Catelijne de Groot, ben uw lijsttrekker en ben sinds 1994 lid van het AOV en raadslid in Schiedam namens het AOV sinds 1998.

Ik ben trots wederom de lijst van het AOV aan te mogen voeren. Het AOV  is een partij voor jong en oud, bij ons geldt artikel 1 van de grondwet als een brede basis, geen discriminatie van leeftijd of anderszins. En bij het AOV tellen de jongeren net zo mee als de ouderen.

Ik ben inmiddels bijna 55 jaar en mijn drie kinderen, die nu inmiddels volwassen zijn, zijn allen geboren en getogen Schiedammers en daar ben ik trots op. Zij zijn in Schiedam op school geweest en hebben mee mogen doen aan sport-, spel- en cultuuractiviteiten. Ik zou als moeder dit voor alle kinderen van Schiedam willen.

Wat ons zorgen baart zijn de steeds grotere groep werkloze 50+ers die nog minstens 17 jaar moeten werken tot aan hun pensioen. Voor hen moet meer inzet komen, hun kennis en ervaring mag niet verloren gaan doordat ze niet aan een baan kunnen komen. De terugval in inkomsten is zorgelijk, hierdoor kunnen schulden ontstaan en daar is niemand bij gebaat. Zij moeten goede begeleiding krijgen zodat ze “bij” blijven en het contact met de arbeidsmarkt niet hoeven te verliezen. Dit vraagt om daadkracht, en daar willen we dan ook iets aan bijdragen.

Meer werkgelegenheid naar Schiedam brengen is daarbij een voorwaarde.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Het AOV heeft deze afgelopen raadsperiode met de collega raadsleden van Leefbaar Schiedam en GBS de zwartgele lijst geïntroduceerd. Deze zwartgele lijst is nog steeds actueel: we hebben alle financiële risico’s en aandachtspunten vast gelegd waar wij Schiedammers zorg over hebben. Doordat deze lijst alleen maar langer wordt is het belangrijk dat het AOV in de Gemeenteraad de vinger aan de pols blijft houden, meer uitgeven dan je hebt kan niet, reserveren is beter.

We willen bouwen aan een leefbare, veilige, schone en vooral levensbestendige stad, en we handelen met betrokkenheid en met daadkracht.

Belangrijke punten voor de komende periode vinden we o.a. binnen het Sociaal Domein waar nog veel gedaan moet worden: onze burgers krijgen minder uren thuiszorg, dus minder aandacht, ouderen moeten langer thuis kunnen wonen, maar dit moet dan ook wel voor hen mogelijk worden gemaakt. Er zijn nog steeds onvoldoende acceptabele ouderenwoningen, of levensloopbestendige woningen, ouderen willen graag “oud” worden in hun eigen woonomgeving; de WOT;s  moeten nog meer verweven worden in de wijk, betrokkenheid van ambtenaren en burgers is daarbij een vereiste.

De Argos Mobiel is veiliggesteld voor dit jaar maar moet ook de komende jaren geregel zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

OV voor ouderen en minima? Dan wel voor de hele Metropoolregio hetzelfde!! Kleinschalig vervoer binnen Schiedam moet mogelijk zijn, een plaatselijke ringlijn zou welkom zijn, nog steeds zijn locaties zoals o.a. de Begraafplaats slecht bereikbaar, en ook een bus naar Zwembad Zuid of recreatiegebied Maasboulevard zou een optie moeten zijn. Zwembad Zuid die tot 2021 mag blijven moet in 2021 omgebouwd worden tot een multi recreatiepunt; twee zwembaden in onze stad zijn belangrijk. Zwemles voor alle jeugdigen, we zijn een waterstad; Burgers en ondernemers moeten kunnen inspreken en meedenken en bouwen aan hun eigen wijk/gebied; binding met de stad, wegen die veiliger moeten worden, de Westfrankenlandseweg en de Havendijk moeten herstructureert worden, maar dan niet zonder de inbreng van en de betrokkenheid van de bewoners en bedrijven in de omgeving. De situatie ronde de Koemarkt moet herzien worden; de kern van de stad moet bereikbaar zijn. Daarnaast wil het AOV invoering van blauwe zones in de stad, de stad moet weer aantrekkelijk en bereikbaar maken voor de kortparkeerders. Winkeliers en ondernemers moeten gefaciliteerd worden, Ambassadeurs van Schiedam moeten ingezet worden; Schiedam moet meer op de kaart gezet worden, ook vanaf de A4 en de A13 en A20, etc. En natuurlijk ook vanaf het water, tenslotte zijn wij de stad aan de Maas.

Hiervoor hebben wij daadkracht nodig en door op ons te gaan stemmen kunnen we dat waar maken. Het AOV vertegenwoordigt door het verbond wat ze hebben gesloten de drie lokale partijen. Zij omen op voor de ouderen van vandaag, en de ouderen van de toekomst. Een breed daadkrachtig begrip.

Een leefbare stad is gebaat bij daadkracht. En beslissingen nemen in samenspraak met de burgers en ondernemers geeft draagkracht, en daar kun je op bouwen.

Namens het AOV hoop ik u straks weer te mogen vertegenwoordigen met de hard nodige daadkracht!! Stem op het AOV stem op Lijst 5!!

AOV Schiedam presenteert korte film: DAADKRACHT

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Portefeuille:

  • Financiën en control
  • Gemeentearchief
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Cultuur en media
  • Duurzaamheid
Share This