Christien Bruggeman

Mijn naam is Christien Bruggeman (53 jaar) en ik woon al sinds 1968 met veel plezier in Schiedam. Ik ben van mening, dat mijn jeugdjaren in Schiedam mij deels hebben gevormd tot wie ik nu ben: iemand die hard werkt, geïnteresseerd is in wat mensen drijft en wil verbinden en motiveren.

Het AOV vormt samen met VVD, D66, CDA, Groen Links en Progressief Schiedam een coalitie en ik ben heel trots op mijn portefeuilles:

  • Zorg en Welzijn
  • Ouderen en Ouderenbeleid
  • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
  • Werk, Inkomen en Sociale Werkvoorziening
  • Binnenstad en stadspromotie
  • Sport en recreatie

Binnen het AOV wil ik graag daadkrachtig bouwen aan het gewenste imago van Schiedam. Een aantrekkelijke historische binnenstad, waar het prettig wonen, winkelen en verblijven is.

‘De behoeften van bewoners, bedrijven en bezoekers met elkaar verbinden’, dat is de drijfveer waarom ik politiek actief wil zijn.

Luisteren naar en praten met Schiedammers. Echt serieus nemen wat er leeft onder de bevolking!

Besturen doe je altijd in samenwerking met anderen (betrokkenen/belanghebbenden). Als je echt dingen wilt veranderen en het verschil wilt maken, moet je zorgen voor draagvlak. Schiedam is een stad om trots op te zijn en de beste ambassadeurs van de stad zijn de inwoners zelf.

Als raadslid wil ik mij dolgraag inzetten voor een proactief ouderenbeleid, omdat ik vind dat iedereen die zorg nodig heeft die ook moet kunnen krijgen. Ik ga mij sterk maken voor een actieprogramma, dat de strijd aanbindt met het probleem van eenzaamheid onder ouderen.

Het AOV wil graag, dat jongeren en ouderen elkaar helpen en van elkaar leren, want ook de jongere generatie doet mee bij het AOV.

De keuzes van nu bepalen immers hun toekomst!

Is Schiedam ouderenproof? De vraag die iedere lokale bestuurder zich zou moeten stellen, nu de ouderenzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Ouderen willen graag zelf bepalen hoe lang ze zelfstandig willen blijven wonen. De directe omgeving maakt zich hier vaak zorgen over. De zorgprofessional is hierbij heel belangrijk op het gebied van vroegsignalering en preventie. Het is aan de lokale bestuurder om alle partijen daarin zo goed mogelijk bij te staan.

En dat ga ik de komende 4 jaar doen!

Ik heb ook dromen.

Schiedam is immers dé Jeneverstad van Nederland. Dat gegeven moeten we veel meer benutten in onze stadspromotie. De entree van de stad moet er netjes en verzorgd uitzien. Ik droom van een groot muziekspektakel ín en rondom onze prachtige havens. Wat zou een evenement als Jazz in de Gracht of The Passion een goede match zijn met ons mooie Schiedam!

Share This