Cock de Jong

Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug en heeft onze campagne mede gelet op de uitslag van de verkiezingen succes gehad.

Onder het motto met daadkracht meedenken en bouwen aan de toekomst van een leefbaar Schiedam zijn wij de verkiezingen ingegaan.

Uiteindelijk leverde dat niet alleen de gewenste raadszetels op maar na stevige onderhandelingen ook een wethouderspost. Een grote uitdaging ligt voor ons.

Om een en ander te realiseren zal niet makkelijk worden maar daar ligt juist de uitdaging. Nu wij een onderdeel zijn van de coalitie zullen wij ons met daadkracht blijven inzetten voor hetgeen wij als AOV belangrijk vinden.

In de praktijk zal dat betekenen dat wij strijd moeten leveren om onderdelen vanuit ons partijprogramma te kunnen realiseren. Dat neemt echter niet weg dat wij ook openstaan voor andere invloeden maar die moeten dan wel ten goede komen voor alle Schiedammers.

Schiedam staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen vragen over huisvesting, bereikbaarheid binnenstad, veranderingen in de maatschappij, de druk op het sociale domein, veiligheid en de financiële positie van Schiedam zullen beantwoord moeten worden. Daarbinnen zullen keuzes gemaakt moeten worden die op het eerste gezicht niet te begrijpen zijn daar is daadkracht voor nodig, daar is een partij voor nodig die mee wil bouwen aan Schiedam.

Cock de Jong is fractievoorzitter en heeft in zijn portefeuille:

  • Veiligheid, vervoer, openbare orde
  • Financiën
  • Sport
  • Kunst en Cultuur

Lid van de auditcommissie.
Plaatsvervangend lid van adviescommissie economisch vestigingsklimaat.
Plaatsvervangend lid van de rekeningencommissie.

Maatschappelijk:

Politievrijwilliger eenheid Rotterdam.
Lid van landelijke board politievrijwilligers.
Presentator ZOS radio.
Bestuurslid VvE de Watertoren.

Share This