Cock de Jong

Graag wil ik mij voorstellen: mijn naam is Cock de Jong, ik ben 69 jaar sinds 2011 woonachtig te Schiedam en vanaf die tijd voel ik mij een betrokken Schiedammer.

Waarom ben ik beschikbaar als kandidaat raadslid op de lijst van AOV. Deze vraag is mij meerdere malen gesteld. Het antwoord is dat het zinvol en boeiend is om bezig te zijn in de politiek van Schiedam.  Geruime tijd heb ik vanaf de zijlijn de politiek kritisch gevolgd zonder daar enige invloed op uit te kunnen oefenen. Al die tijd was ik op zoek naar een partij die aan zou sluiten op mijn verwachtingen, een partij die daadkracht toont en open staat voor elke Schiedamse burger, jong of oud. Een partij die betrokken is bij Schiedam. Uiteindelijk heb ik de ideale partij gevonden.

Enige tijd geleden kwam ik namelijk in contact met het boegbeeld van het AOV namelijk Catelijne de Groot. Zij vertelde mij waar de partij voor staat en met welke intentie het AOV de gemeenteraadsver-kiezingen in wil gaan. Haar enthousiasme sprak mij zeer aan maar het gaat uiteindelijk over de inhoud en visie van het partij programma.

Schiedam staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen vragen over huisvesting, de binnenstad, de veranderingen in de maatschappij zullen beantwoord moeten worden.

Daar is daadkracht voor nodig, daar is een partij voor nodig die mee wil bouwen aan Schiedam.  

Daarna kijkend ben ik tot de conclusie gekomen dat het AOV een partij is die bij mij past en met de inzet van eenieder kunnen de gestelde doelen haalbaar zijn en dus lijkt het mij een uitdaging om mijn plek vanaf de zijlijn te verlaten om plaats te nemen in het politieke speelveld met het doel om mee te bouwen aan ons Schiedam

Bovendien is actief deelnemen zinvol en boeiend omdat het politieke werk je in aanraking brengt met diverse zaken die in de gemeente spelen en waar mogelijk op kan komen voor de belangen van alle Schiedammers.

Share This