Karin de Vries

Sinds 2002 ben ik, Karin de Vries, als docent scheikunde en natuurkunde werkzaam op het Lyceum Schravenlant. Naast mijn reguliere lessen besteed ik veel tijd aan buitenschoolse activiteiten. Door middel van deze activiteiten wil ik proberen om van mijn leerlingen bewuste actieve burgers te maken. Ik heb bijvoorbeeld een groot project gehad over de duurzame school. Langs de trambaan is het resultaat van dit project te zien, het nieuwe gebouw van onze school. Tijdens de uitvoering van andere projecten zoals ontwerp een duurzame buitenruimte om de school, de wereldburger dag, hoe om te gaan met de fast fashion industrie e.d. heb ik gemerkt dat actieve meedenkende burgers met goede ideeën vaak niet de weg binnen het gemeentehuis kunnen vinden. Graag wil ik deze en andere mensen helpen omdat er vaak veel meer mogelijk is dan er gedacht wordt.

De afgelopen 4 jaar heb ik als secretaris van Fractie Leefbaar Schiedam mogen meekijken met de lokale politiek en heb actief met de fractie meegedacht en input geleverd voor de te behandelen raadsvoorstellen.  Ik ben regelmatig aanwezig bij het wijk overleg van Kethel en soms ook bij die van Spaland/Sveaparken ook ben ik mee geweest met een aantal raadswerkbezoeken. Door al deze activiteiten heb ik een goed beeld gekregen van de belangrijke taken die je als lid van een fractie kan hebben. Als lid van het AOV hoop ik gehoor te kunnen geven aan alle inwoners zodat we als AOV in het belang van iedereen kunnen bouwen aan de toekomst van Schiedam.

Ik vind het belangrijk om te luisteren naar de meedenkende burger die met nieuwe oplossingen komt voor de problemen die leven binnen de gemeente waarbij eerlijke en gelijke behandeling van alle inwoners in Schiedam voor mij bovenaan staat.

Als ik niet werk voor school ben ik nog actief binnen de protestantse gemeente van Kethel of dans ik bij ballet en dansstudio van Schiedam

Ik weet het zal me veel tijd gaan kosten maar ik heb er zin in!

Share This