Karin de Vries

Ik ben Karin de Vries (51 jaar) ik woon en werk sinds 1999 in Schiedam. Na zes jaar werkzaam te zijn geweest als laborante in verschillende laboratoria in de regio werd ik in 2002 docent scheikunde en natuurkunde op Lyceum Schravenlant. Hier werk ik nu nog steeds met veel plezier. Door de omgang met de leerlingen en hun ouders raakte ik steeds meer betrokken bij Schiedam en ben ik van de stad en zijn inwoners gaan houden.

Mijn ouders waren altijd van mening als je ergens iets wilt veranderen of verbeteren ga dan niet zitten zeuren maar kom in actie. Lid worden van een lokale politieke partij (eerst Leefbaar Schiedam en nu het AOV) leek mij een juiste actie. Nu we deel uitmaken van de coalitie en Catelijne de Groot (onze fractievoorzitter) wethouder is, mag ik deel uitmaken van de huidige gemeenteraad. Ik heb de portefeuilles gekregen waarmee ik met veel energie aan de slag wil gaan.

Mijn belangrijkste portefeuilles zijn “wonen, bouwen, wijken en ruimtelijke ordening” en “jongeren en onderwijs”. Daarnaast zal ik mij ook bezighouden met: emancipatie, integratie en burgerparticipatie, milieu en verkeer en vervoer.

Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en toekomstige inwoners in Schiedam een passende woning vinden. Daarbij zal wel gekeken moeten worden naar de samenstelling van de wijken en misschien zal er op dat punt ook overleg plaats gaan vinden met de gemeentes Rotterdam, Vlaardingen en Maasluis.

Het is belangrijk dat jongeren meedenken over hun toekomst. Ik wil de komende vier jaar uitzoeken met welke instrumenten we jongeren beter kunnen bereiken om te laten zien dat hun mening ertoe doet. Graag wil ik van hun weten hoe hun Schiedam van de toekomst er uitziet. Voor de jongeren die hulp nodig hebben wil ik dat er beter zorg op maat geleverd wordt. Om een goed beeld te krijgen voor de zorg op maat is 1 gezin 1 plan 1 regisseur nog steeds de beste benadering. Ik wil erop toe zien dat dit de komende 4 jaar dan ook meer uitgewerkt gaat worden. Daarnaast ben ik opzoek naar de oorzaak waarom veel jongeren uitvallen op school en wil ik daar met elkaar een oplossing voor zoeken.

Voor de oudere werkzoekende zou meer “training op de job” gerealiseerd kunnen worden. Het in contact brengen van oudere en jongere werknemers zou hier een oplossing voor kunnen zijn. Ook zie ik een uitdaging in het vinden van hogere opleidingen die zich in Schiedam zouden willen gaan vestigen.

We moeten het samen gaan doen. Daarom vind ik burgerparticipatie enorm belangrijk. Hiervoor is het van belang om geëmancipeerde en met elkaar geïntegreerde bewoners te hebben die elkaar niet aanvallen maar juist bijvallen indien nodig. Iedereen dient gelijk behandeld te worden. Graag wil ik bewoners van Schiedam helpen met ontwikkelen van activiteiten die hiertoe bijdragen.

Het onderdeel zijn van de coalitie brengt met zich mee dat je nu daadwerkelijk op beleidsniveau kunt meebeslissen. Het wordt mogelijk om punten uit je verkiezingsprogramma waar te maken. Een aantal van onze punten zijn dan ook al terug te vinden in het coalitieakkoord. Ik zie het als een uitdaging om de coalitie te overtuigen van de andere mooie standpunten die in ons verkiezingsprogramma staan. Een spannende tijd dus waarin we met daadkracht zullen gaan bouwen aan een toekomst van een leefbaar Schiedam.

Share This