Privacyverklaring

 Privacyverklaring AOV Schiedam

 1. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn worden opgeslagen in de administratie van het dagelijks bestuur en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. – Betreft: Naam, geslacht, woon- en postadres, geboortedatum, begindatum lidmaatschap, contributieafdracht, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden in de ledenlijst opgenomen. In de bankafschriften van de AOV Schiedam zijn de bankrekeningnummers (IBAN) zichtbaar. Een maandelijks overzicht zal door de penningmeester worden bewaard bij de financiële stukken. Bankafschriften worden fysiek bewaard en de penningmeester geeft inzage aan de overige leden van het dagelijks bestuur.

 2. Het AOV Schiedam behandelt Uw persoonsgegevens vertrouwelijk en levert geen persoonsgegevens uit aan derden. – Betreft: Behoudens de gegevens voor de kandidatenlijst bij de verkiezingen, die worden alleen aan de gemeente overhandigd, waarbij een Burgerservicenummer verplicht is. Er zal aan de kandidaten toestemming worden gevraagd voor het afgeven van deze gegevens.

   

 3. Alleen de leden van het dagelijks bestuur hebben inzage in de ledenlijst of, en alleen indien nodig, door hen aangewezen leden van de partij.

   

 4. Het opslaan van data zoals genoemd onder punt 1 zal alleen op een usb stick plaatsvinden. – Betreft: Ieder lid van het dagelijks bestuur mag de voor haar/hem belangrijke gegevens opslaan op een usb stick. De persoonsgegevens die verouderd zijn, dan wel die niet meer nodig zijn, zullen zo snel mogelijk worden vernietigd.

   

 5. Communicatie, zoals vragen of informatie zoals nieuwsbrieven zullen bij voorkeur per email worden verstuurd, indien geen e-mailadres bekend is per gewone post of telefoon. – Betreft: Vragen die betrekking hebben op het lidmaatschap worden door een lid van het dagelijks bestuur behandeld. Politieke vragen worden door een raadslid en/of commissielid behandeld. Elke vraag wordt zorgvuldig met inachtneming op de privacywet behandeld. Het AOV Schiedam  zal uw naam niet vermelden aan derden zonder uw toestemming. Anonieme vragen (afzender onbekend) worden niet in behandeling genomen.

   

 6. Sociale media buttons op de website van het AOV Schiedam zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen bekijken of promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken doormiddel van codes die van Facebook of Twitter afkomstig zijn. Doormiddel van deze codes worden cookies geplaatst. Het AOV Schiedam heeft hier geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook en Twitter vindt u hier aanvullende informatie over.

   

 7. Nieuwe leden worden gewezen op het privacyverklaring en gevraagd akkoord te gaan met de disclaimer.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This