Naar aanleiding van de uitzending van lokale omroep Schie waar de voorzitter van de Brandersfeesten Phons Ockerse meldde, dat de Gondelvaart dit jaar geen doorgang zal vinden, stelt het AOV (Algemeen Ouderen Verbond) de volgende vragen:

  1. Zijn de toelatingseisen voor de Gondelvaart niet te belemmerend geweest?
  2. Waarom heeft het bestuur van de stichting Brandersfeesten voor de Gondelvaart niet actief bij verenigingen gelobbyd?
  3. Is het geld voor de Gondelvaart niet al in een ander onderdeel/evenement van de Brandersfeesten verdwenen?
  4. Waarom is het animo ineens zo laag terwijl er vorig jaar mensen teleurgesteld zijn, omdat er niet meer schepen mee konden doen?
  5. De Gondelvaart is nationaal goed voor de promotie van Schiedam. Is dit ineens niet belangrijk meer?
  6. Is er een rondvraag/onderzoek gedaan bij eerdere deelnemers waarom ze geen interesse meer hebben in dit evenement?
  7. Een paar jaar geleden is helaas geld wat voor de Gondelvaart bestemd was ook ergens anders aan besteed, waardoor dit onderdeel van de Brandersfeesten niet door kon gaan. Het AOV vraagt zich af of het bestuur van de Brandersfeesten niet heel veel Schiedammers enorm teleur gaat stellen met deze beslissing?
  8. Is het college het met het AOV eens dat de Gondelvaart een belangrijke publiekstrekker is tijdens de Brandersfeesten en dit een fundamenteel onderdeel van de Brandersfeesten hoor te zijn en te blijven?
  9. Is het college bereid te onderzoeken waarom de Stichting Brandersfeesten de Gondelvaart niet door laat gaan en/of er een alternatieve Gondelvaart tot de mogelijkheden behoort?

Het AOV Schiedam heeft van de Rijnmondband vernomen, dat tevens de branderstaptoe is geschrapt.

10. Wat is hier de reden van?
11. Welke evenementen zijn er nog meer geschrapt tijdens het Brandersfeestweekend?

Het AOV verzoekt het college snel te handelen en te rapporteren aan de raad.

15/08/2019
C. Bruggeman