Verkiezingsprogramma

DAADKRACHT

Het Algemeen Ouderen Verbond is opgericht in 1993. Sinds 1994 is het AOV actief in de gemeente Schiedam. De gemeenteraadsverkiezingen van 1998 brachten de eerste verdienste voor de Schiedamse ouderen.

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft artikel 1 van de grondwet hoog in haar vaandel: strijden tegen leeftijdsdiscriminatie, dit geldt voor jongeren die starten en graag een baan willen vinden, maar ook 50 +ers die niet meer aan de slag kunnen komen, iedereen die wil werken moet een passende baan kunnen vinden.

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft een verbond gesloten met Leefbaar Schiedam. Het Algemeen Ouderen Verbond is geen fusie van lokale partijen maar een samenwerking onder een naam het AOV.

Ook een voormalig lid van het opgeheven Gemeentebelangen Schiedam is bij ons aangesloten. Wij willen laten zien dat versplintering niet goed is voor onze democratie, en door een verbond, een intense samenwerking waarbij de belangen van de ouderen van nu en van de toekomst ( dus de jongeren) samenwerken, bewijst het AOV dat zij als bredere ouderenpartij voor alle Schiedammers is.

Samen strijden voor onze ouder wordende Schiedammers van nu en de toekomstige ouderen. En daarom ook voor onze jongere Schiedammers die nu problemen hebben met opleiding,  banen vinden en huisvesting.

Nu de raadsverkiezingen 2018 in zicht komen, is de tijd om de rekening op te maken en nieuwe kansen aan te wenden om met een vernieuwde (nog bredere /grotere) fractie een daadkrachtige aanpak te bewerkstelligen. Het AOV wil graag een zesde periode in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, en met uw stem kunt u  dit wederom mogelijk maken. Meer zetels is meer daadkracht en grotere invloed.

Toch heeft het AOV als lokale ouderenpartij de afgelopen periode ook haar steentje bijgedragen, denk maar eens aan Zwembad Zuid, Projecten waarbij de omwonenden betrokken moeten worden (zoals Westfrankelandseweg, Havendijk , e.a. ); Ouderenhuisvesting en voorzieningen, en de aandacht voor de Thuiszorg en Huiselijk geweld.

De Argos mobiel is een voorbeeld van lokale oplossingen voor vervangend OV, dit project kan mede dankzij onze inzet voorlopig voortgezet worden.

Samen met m.n. de andere lokale Schiedamse partij  Leefbaar Schiedam, die net als het AOV voor de ouder wordende Schiedammer een leefomgeving wil realiseren waar u in een veilige, schone en hele omgeving oud kunt worden.

Het AOV vindt dat de levenservaring en de kwaliteiten die de ouderen hebben opgedaan in de afgelopen jaren ook benut mogen worden om de toekomstige generatie bewust te maken van de problemen die zij tegen gaan komen. Het enkele feit dat de ouderen ook met de jongere generatie mee denken, tekent hun gevoel voor normen en waarden, en de drang naar toekomstperspectief.

Helaas is gebleken dat het nog steeds niet voor elke doelgroep in Schiedam mogelijk is, om volwaardig mee te doen. Dit betekent dat er te allen tijde facilitering moet zijn voor mensen die gehandicapt, slechtziend of slechthorend of mindervalide zijn. Zowel in voorzieningen als in activiteiten, want het sociaal isolement is iets wat absoluut voorkomen moet worden.

Er dient voor elke doelgroep een plek te zijn in Schiedam waar zij elkaar kunnen ontmoeten, waar zij hun informatie en voorzieningen kunnen krijgen, en waar hun belangen worden behartigd.

Deze komende raadsperiode wil het AOV zich dan ook inzetten voor het verder aanpakken en verbeteren van de woon- en leefomgeving voor onze Schiedammers, en dit geldt voor elke wijk in ons Schiedam.

Dit betekent enerzijds dat er  zorg is voor het welzijn  en de veiligheid van alle Schiedammers, maar anderzijds ook voor de continuïteit van de voorzieningen om het leven in Schiedam aangenaam te houden.

Kinderen willen veilig op straat kunnen spelen, jongeren willen hun eigen ontmoetingsplekken, zowel in Noord als in Zuid, elke wijk een eigen locatie. Gezinnen willen een fijne leefomgeving voor hun kinderen, goede scholen, sport en verenigingen in de buurt. Voor de ouder wordende Schiedam is van belang de kwaliteit van zorg en welzijn, voldoende levensloopbestendige woningen in elke wijk, wijkgerichte basisfuncties.  Zonder een gevoel van veiligheid (en daarbij horen ook onderhoud openbare ruimte, handhaving en toezicht), is er geen garantie dat de Schiedammer optimaal van zijn/haar stad kan genieten.

Ons motto is daarom dan ook:

Met Daadkracht meedenken en bouwen aan de toekomst van een Leefbaar Schiedam

We zijn ons zeer bewust dat, door de economische crisis van de afgelopen jaren, bezuinigingen vanuit het rijk effect hebben op diverse taken en budgetten, met als gevolg  kortingen op subsidies voor gemeente. Er zijn veel zaken die door het decentraliseren in de knel kunnen komen, zoals:

  • (Woon)voorzieningen en woningen voor starters en ouderen;
  • Zorg aan huis; Zorg in wooncomplexen;
  • Veiligheid in en om de woning, in de wijk en overal in de stad;
  • Achterstallig onderhoud aan straten, kades, bruggen en sluizen, straat meubilair, openbaar groen, graffiti, parken, paden enz.
  • En daar kan nog veel meer aan toegevoegd worden.

Daadkracht betekent: bewust zijn van deze toekomstige ontwikkelingen en voorzorgsmaatregelen treffen, waardoor we niet verder erop achteruit zullen gaan als ouderen en toekomstige ouderen.

Het AOV heeft niet alleen zorg voor de ouderen, gehandicapten, mindervaliden, visueel gehandicapten en slechthorenden, maar ook voor onze kinderen, de schoolgaande jeugd, onze jongeren.  Zorg voor hun toekomst. Daardoor onderscheidt het AOV zich van andere partijen.

Ouder worden betekent niet alleen kunnen genieten van een “oude dag”, maar ook zorg dragen dat onze ouderen van de toekomst dezelfde voorzieningen en faciliteiten aangeboden krijgen als wat wij onze ouderen van vandaag toewensen. Door daadkracht verder denken dan vandaag, dat creëert toekomstperspectief.

Voor iedere Schiedammer willen we voldoende zorg, in de breedste zin des woords en veiligheid. Dat zijn de twee elementen voor een goede en fijne woonomgeving, dat trekt mensen en dat behoudt de Schiedammers voor onze stad.

We hopen op verstandige keuzes, 21 maart kan het begin hiervoor zijn!

Schiedam verdient een waardig, transparant en goed stadsbestuur.

En de verantwoording hiervoor ….dat nemen we, betrokken bij Schiedam, en met de hulp van U, de kiezers, zullen we dit ook de komende periode zeker gaan waarmaken.

Catelijne de Groot
Lijsttrekker Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

Share This