Communicatie en burgerparticipatie

“Daadkracht door goede gesprekken met een duidelijk vervolg”

Het AOV vindt de communicatie een van de belangrijkste onderdelen van het politieke en bestuurlijke bestel. Zonder communicatie ontstaat een heel grote groep boze burgers, die bij bouwkundige missers en projecten zonder draagvlak bij de omwonende/huidige bewoners en ondernemers, hun zegje zullen doen en zich terecht zullen manifesteren.

Communicatiemiddelen dienen ervoor om ambtenaren, raadsleden en onze bewoners gemakkelijker met elkaar om te laten gaan. Zonder de medewerking van alle beide partijen is er geen interne communicatie mogelijk. Externe communicatie is slechts haalbaar als iedereen ook naar iedereen luistert. Door het houden van goed georganiseerde hoorzittingen, bijeenkomsten en het houden van referenda kunnen vele bewoners beter geïnformeerd worden en kan de gemeente zorg dragen dat communicatieproblemen snel onder de knie gekregen worden. Het spreken met de burger, ook in de wijk en weten wat er leeft, en wat de problemen en vragen is van groot belang zodat problemen gezamenlijk, in goed overleg opgelost kunnen worden.
Naast een digitaal loket dienen er genoeg steunpunten in de stad gerealiseerd te worden, het liefst per wijk, waardoor het digitaal loket dagelijks voor een ieder toegankelijk en bereikbaar is.

Het AOV is voor  “voorspraak” en samen ontwikkelen om draagvlak te ontwikkelen voor plannen en ideeën voor onze stad.Burgerparticipatie is inmiddels een beladen woord, wij moeten doorgroeien naar een nieuwe fase van burgerparticipatie. Burgers zijn betrokken als ze zelf ook belang hebben, door zorgvuldige voorgesprekken, meedenken en mee helpen bedenken kunnen plannen draagvlak krijgen waardoor burgers en ondernemers blij kunnen zijn met de realisatie van deze plannen.

  • de Nederlandse taal is de belangrijkste taal, afstand van ouderen uit diverse culturen wordt steeds groter, hier extra aandacht voor
  • niet alles in andere talen publiceren maar zorgen voor contactpunten waar persoonlijk e.e.a. wordt uitgelegd
  • burgers moeten meer inspraak krijgen over zaken die hen direct in hun woonomgeving treffen. ( voorbeeld Westfrankenlandsedijk en Havendijk)
  • liever voorspraak dan bezwaarprocedures
  • elke burger en ondernemer telt mee
Share This