Economie en werkgelegenheid

“Daadkracht: Werken aan werkgelegenheid en werkervaring ten voordele van Schiedam”

Het AOV vindt dat op gemeentelijk niveau er een inspanning moet worden geleverd tot stimulering en uitbreiding van de werkgelegenheid. De groeiende groep  werkloze 50+ ers is daarbij een grote bron van zorg. Ook ouderen tussen de 62 en 65 hebben problemen omdat ze vaak een gat in inkomen hebben door hun “oude pensioenopbouw” Ouderen kunnen door hun opgebouwde kennis een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering bij de overheid en het bedrijfsleven leveren. De gemeente kan en  dient een trekkersfunctie te vervullen, doch dit doet zij nog steeds niet, ook al is er nu een ondernemersloket.

Stroomopwaarts zou met bedrijven in de regio afspraken moeten maken over het in dienst nemen van oudere werknemers, want deze zijn heel gemotiveerd en hebben minder uitval door hun gedrevenheid. Werkervaringsplekken zijn belangrijk maar ouderen als mentoren kunnen ook zorgen dat er niet opnieuw uitval van de herintredende werklozen plaats vindt. Voldoende begeleiding, motivatie en opleiding is hierbij belangrijk

  • snellere procedures voor vestiging en vergunningsbeleid
  • aantrekken en behouden bedrijven en werkgelegenheid voor Schiedam
  • bereikbaar maken van bedrijven en bedrijfsterreinen ook over het water en of OV, hierdoor minder verkeersoverlast
  • meer ondersteuning werkloze 50+ers en 62-66 jarigen zonder werk.
  • meer leer en werkervaringstrajecten bij Stroomopwaarts tegen kostprijs aantrekken
  • goede verdeling vrijwilligers en betaalde krachten
  • voorkeurbehandeling Schiedamse sollicitanten
  • aanmelden voor pilot basis inkomen 55/60+eres (die geen werk hebben)
  • actief benaderen voor stageplaatsen schoolverlaters en SOW medewerkers

AOV Schiedam presenteert korte film: DAADKRACHT

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This