Gemeente Financiën

“Financiën inzichtelijk en op orde en vooral leesbaar”

Het AOV vindt dat de bijzondere bijstand en het armoedebeleid instrumenten zijn voor haar Schiedammers die onvoldoende inkomsten genieten. De regels hiervoor moeten helder en duidelijk zijn.  Ook ZZPers en ondernemers die onder de norm aan inkomen hebben moeten mogelijkheden krijgen om ondersteuning te krijgen.

In deze tijd zijn er te veel onzekerheden als je zelfstandig bent.

Ook ouderen dienen ondersteund te worden als zij door een ongewild pensioen/inkomensschade  er financieel niet uit komen ( veel ouderen tussen de 62-65 jaar zitten met een periodiek gat in hun voorzieningen) . Duidelijke procedures voor sociale en welzijnsvoorzieningen dienen gestimuleerd te  worden.

Voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn als organisatorisch er met zorg met onze minima wordt omgesprongen.

De WOZ en andere gemeentelijke heffingen mogen niet verhoogd worden om de gaten van de begroting te stoppen. De lage tarieven van Schiedam dienen dan ook gehandhaafd te worden ten voordele van haar burgers. De burger van Schiedam wil graag weten waar zij voor betaalt en wat het dan ook oplevert.

Het AOV vindt dat Schiedamse projecten alleen verantwoord gerealiseerd kunnen worden als bij voorbaat het financiële plaatje op orde is. Risico’s dienen in kaart te worden gebracht, en beter iets duurder maar kwalitatief goed, dan goedkoper met minder. Schiedam mag best eisen stellen aan haar infrastructuur en haar (bouw) projecten.

Subsidies dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Een jaarrekening of accountantsverklaring is niet voldoende, het is van groot belang dat de inwoners van Schiedam het gevoel krijgen dat gemeentelijke subsidies doelsubsidies zijn waar nadien zichtbaar is wat er mee is gebeurd. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn daar bij belangrijke elementen.

Gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen dan ook inzichtelijk te zijn. Niet alleen voor bestuurders maar ook voor hun inwoners.

Een jaarlijks stadsgesprek over de uitgaven van de gemeente kan bijdragen tot meer begrip en draagkracht in de stad.
Het AOV is voor de keuze van kopen van eigen grond of erfpacht. Particulieren moeten hun eigen grond kunnen verwerven. Bedrijfsmatig moeten er afwegingen kunnen worden gemaakt. Erfpacht is niet meer opportuun.

Bezwaar en beroepsprocedures tegen beslissingen van gemeentelijke instellingen dienen binnen de termijnen na gekomen te worden. Door tijdige zorgvuldig genomen beslissingen kunnen veel tijd- en geldverslindende situaties voorkomen worden.

Met de invoering van de nieuwe omgevingswet dient goede voorlichting te worden gegeven over het wat hoe en waar.
Het AOV pleit voor het herinvoeren van het jaarlijkse extraatje voor onze minima, in tijden van bezuiniging op inkomen en toeslagen is de decembermaand de moeilijkste maand om rond te kunnen komen.

Share This