Gezondheidszorg

Het AOV vindt dat de bereikbaarheid van het ziekenhuis, de huisarts en andere medici centra van groot belang is. Het enkele feit dat slechts een generale dokterspost in het Franciscusziekenhuis in de avond en weekends beschikbaar is, en slechts een apotheek voor de hele waterwegregio, veroorzaakt voor velen barrières om ‘s avonds c.q. zonder auto, even naar de dokter te gaan in de hoogste nood, of zelfs een tandarts of apotheek te vinden.

De gemeente kan medische zorg mede stimuleren door het aantrekkelijk te maken om hier gevestigd te zijn, en per wijk daar centrale voorzieningen te voor stimuleren.

Zodra medische zorg hoogst noodzakelijk is, dient er alles aan gedaan te worden om iemand weer beter en onafhankelijk te laten functioneren. Bereikbaarheid (desnoods voor de hele regio) en toegankelijkheid dient een speerpunt te zijn in het gezondheidsbeleid en als prioriteit te worden meegenomen. Mobiele regelingen voor de bereikbaarheid van gezondheidszorg in de stad (ook in het weekend) dienen gerealiseerd te worden.

Er dient door de gemeente gestimuleerd te worden dat in elke wijk een dokterspost/tandartsenpraktijk gevestigd is, waardoor ’s avonds en in het weekend niet meer zulke grote afstanden moeten worden afgelegd in de Waterwegregio. Mensen moeten in hun eigen wijk een beroep kunnen doen op zoveel mogelijk basisvoorzieningen.

  • in elke wijk een goed bereikbare huisartsenpost, tandartsen goed verdeeld over de stad, ook aanvullende ondersteuningen zoals psycholoog, fysiotherapeut e.a. centreren
  • per wijk een goede coördinatie via het WOT richting gezondheid van de buurtbewoners
  • voldoende tandartsen in Schiedam
  • het ziekenhuis dient goed bereikbaar te zijn (EHBO, een geboortecentrum, psychiatrische begeleiding en zorg etc.
  • goede contacten school – gezondheidszorg bevorderen het voorkomen van obesitas
  • goede voorlichting op school over voeding en inentingen tegen de basis ziekten
  • ouderenzorg consulent die bij constateringen van mogelijke medische klachten ingezet wordt om te faciliteren
Share This