Milieu en water en Openbare Ruimte

“Schoon, heel, veilig, toegankelijk , zichtbaar”

Het AOV deelt de zorg die onze samenleving voor het milieu heeft, doch een strenger handhavingsbeleid van de milieuwetgeving kan bijdragen aan een overzichtelijker en doorzichtiger milieubeleid. Milieuvergunningen dienen zuinig en overwogen afgegeven te worden, en gedoogbeschikkingen dienen definitief tot het verleden te horen.

Kapvergunningen dienen niet voor, maar na de afgifte van de vergunning te worden geactiveerd. Er zou een begindatum van de uitvoering van deze vergunningen moeten worden vastgelegd.
Groenzones, speelplekken voor kinderen en rustplekken in de stad zijn belangrijke onderdelen welke in elke wijk en in de binnenstad van belang zijn om het woonklimaat en het leefklimaat een extra dimensie te geven

Onderhoudsplannen voor de wijken dienen goed afgestemd te worden met de behoeften van de burgers, zwerfvuil, slechte infrastructuur en of overvolle AAP en moeten aangepakt en opgepakt worden

 • aanpak onaantrekkelijke en onveilige plekken met inspraak van de bewoners
 • klachten van burgers bespreekbaar maken in grotere kring
 • openbare ruimte is van ons allemaal, dus samen verantwoordelijkheid nemen
 • letten op de regelvoering bij plaatsen van laadpalen t.b.v. elektrisch aangedreven auto’s
 • stimuleren elektrisch rijden
 • open haarden en houtkachels zijn de meest milieubelastende zaken, voorwaarden hiervoor opnemen in bestemmingsplannen.
 • geen uitbreiding luchthaven Zestienhoven
 • energie zuinige woningen bevorderen en stimuleren via particuliere woningverbetering
 • uitbreiden retourettes
 • middenstand aanspreken op minder plastic verpakken
 • voldoende  afval verzamellocaties (AAPen ) in elke wijk, ook voor gft en goed aangeven waar!
 • schoolactiviteiten: bevorderen via scholen om minder afval te creëren en ideeën bedenken om afval te scheiden en minder afval te hebben
 • meer aanpak zwerfvuil op straat door actiever beleid Handhaving
 • meer groen in de wijken, ook op het Stadserf
 • meer zorg voor dierenmishandeling (sneller ingrijpen)
 • particuliere vuurwerk activiteiten beperken, meer of totaal verbod vuurwerk oudejaarsnacht/nieuwjaar
 • zorg voor de Hargahoeve
 • per stadsdeel eigen team voor flora en fauna bij IRADO
 • hondenbelasting afschaffen en /of belasting op andere huisdieren ( vogels en katten hebben ook afval, zie alle kattengrit en vogelzand e.d.)
 • alle dieren verplicht laten chippen en registreren
Share This