Onderwijs

“Daadkracht: Zonder onderwijs en begeleiding geen toekomst”

Het AOV vindt dat een goede opleiding de basis is voor onze toekomst. In Schiedam moeten voldoende opleidingen en mogelijkheden zijn om een opleiding te volgen en voldoende begeleiding te krijgen. De toekomst geeft aan dat de opleiding van de jongeren één van de speerpunten voor de komende jaren is. Jongeren geef je slechts een toekomst als je ze goed begeleidt en voorbereidt op een toekomst waar ze allen hun eigen waarden leren herkennen en waarderen. Er dient te worden gewaarborgd dat “uitvallers” een tweede kans krijgen om toch een opleiding te volgen/af te maken, want zonder diploma’s begint men tegenwoordig  niets.

Een goede opleiding is het uitgangspunt waardoor onze jongeren een betere toekomst voor zichzelf en Schiedam kunnen realiseren.
Inspraak en samenspraak met onze jongeren over onderwerpen die hen aangaan zou meer moeten plaatsvinden. “Als je niet weet wat er leeft en hoe er over zaken gedacht wordt, dan kun je je ook niet inleven en daarmee een stap zetten in benadering, verandering en verbetering van situaties. Begrip voor iedereen met respect voor elkaars mening, moet gevoeld worden, maar zonder een gevoel van “samen” kan Schiedam niet functioneren.

Onderwijs dient er te zijn voor alle doelgroepen binnen onze gemeente. Ook voor ouderen en allochtonen dient voldoende aanbod te zijn. Het leerproces dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Ouderen gaan met hun tijd mee en willen ook een taal of internet leren beheersen. Niet willen leren mag niet beloond worden met een uitkering en thuiszitten.
Internet trefpunten voor alle doelgroepen dienen dan ook in elke wijk aanwezig te zijn.

Integratie van alle Schiedamse bewoners is van belang, dit geldt ook voor onderwijs instellingen. Alle schoolvormen die in Schiedam van toepassing zijn dienen zorg te dragen dat integratie en participatie in Schiedam bevorderd worden. Tenslotte ligt de basis voor tolerantie en samenwerking bij onze jeugd en die hoort dit thuis en op school mee te krijgen. School en het gezin zijn de hoekstenen van onze samenleving. Toekomst creëren is toekomst geven, dat zou ons erfgoed naar de volgende generatie moeten zijn. Het is van belang dat ouders en kinderen ook de leerkrachten kunnen verstaan, en met elkaar goede afspraken kunnen maken.

  • meer vaktechnische opleidingen, vak leerscholen
  • moedermavo idee opnieuw inzetten voor oudere ongeschoolde inwoners met weinig perspectief
  • meer aandacht voor de vroegtijdige schoolverlaters
  • mogelijkheid HBO-MBO opleiding Schieveste
  • Zomerschool, zie voorbeelden Rotterdam en Vlaardingen
  • Taalactiviteiten voor oudere allochtone groepen
  • combinatie moeder/vader taal en school  in schooltijden kinderen
Share This