Veiligheid toegankelijkheid geborgenheid

 • Voldoende blauw op straat en in de wijken
 • Meer flexibeler optreden en inzet van bureau Handhaving ter overlapping van de luwte uren
 • Verkeerslichten en verkeersovergangen dienen goed verlicht te zijn, elke verkeersdeelnemer heeft recht op veilige overgang
 • Blackspots voortvarend aanpakken
 • Bij alle scholen voldoende veiligheidsaanduidingen
 • Schiedam dient goed toegankelijk te zijn, dit geldt voor de stad in het algemeen ( ontsluitingswegen naar Vlaardingen, A 20, A4, Rotterdam, Ketheltunnel, Beneluxtunnel)
 • Vijfsluizen knooppunt voor woon-werkverkeer
 • Meer opties voor transferiums onderzoeken net als Vijfsluizen
 • Bewoners willen zich veilig voelen
 • Wijkagenten dienen voldoende bekendheid in de wijk te krijgen en goed bereikbaar te zijn ( telefoon, internet, persoonlijk)
 • Veiligheid  van personen en goederen dient in elke wijk geborgd te worden,
 • buurtpreventie kan alleen maar goed  werken als er professioneel ondersteund wordt, en serieus genomen wordt.
Share This