2022-2026

Hart voor Schiedam

Het Algemeen Ouderen Verbond Schiedam (AOV), is een lokale brede ouderenpartij in de Gemeente Schiedam. De oprichting en oorsprong van het AOV gaat vele jaren terug. Maar we kunnen stellen dat het AOV niet onopgemerkt is gebleven in de Schiedamse politieke arena.

De afgelopen raadsperiode (2018-2022) was het AOV met vier raadszetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Het AOV heeft deelgenomen aan de coalitie samen met VVD, D66, GroenLinks, Progressief Schiedam en CDA. De AOV-wethouder had als portefeuilles; Financiën, Cultuur, Dienstverlening, Media, Archief en Website, en de laatste deelperiode had hij ook ICT en het Sociale Domein in portefeuille.

De agenda van de Schiedamse politiek staat veelal ver van de landelijke politiek af. De landelijke partijen zijn vooral bezig met zelfbehoud op het landelijk politieke toneel. Dit uit zich vaak in een ad hoc beleid en weinig lange termijn visies. De plaatselijke belangen worden hierdoor vaak naar een tweede plan geschoven.

In de gemeentelijke politiek gaat het om zaken die de eigen inwoners en ondernemers direct aangaan. De inwoners van Schiedam willen een bestuur dat zich bekommert om haar bewoners, en die hun vragen en zorgen serieus neemt. Uiteraard ontkomen we er niet aan dat we ons dienen te houden aan de landelijke wet- en regelgeving, maar dat neemt niet weg dat we onze stem altijd laten horen en de lokale belangen vooropstellen.

Burgerparticipatie ziet het AOV als één van onze speerpunten, die we bij iedere dossier behandeling als prioriteit stellen.

Met dit programma geven wij een beeld waar we ons de komende vier jaar voor in willen zetten.

AOV dé lokale partij

voor jong & oud

die zich hard maakt  voor alle Schiedammers!

AOV Missie
AOV Visie
AOV Kernwaarden