AOV Kernwaarden

Hart voor sociaal
Zacht op sociaal en kwetsbare doelgroepen. Onze stad heeft een bijzondere structuur. Dit komt in alle beleidsstukken van de gemeente, zoals “De Staat van de Stad”, iedere keer naar voren. Een gemiddeld lager opleidingsniveau, armoede, groot deel sociale woningbouw. We hebben dus een grote opgave in het Sociaal Domein.

Hart voor de bewoners
Bereikbaar, benaderbaar en betrokken: we zijn er voor iedereen.
We staan als partij open voor geluiden uit de stad. De fractie is makkelijk te benaderen voor de bewoners van Schiedam.

Hart voor iedereen
Dit slaat enigszins terug op algemeen in de naam. Ondanks dat wij Algemeen Ouderen Verbond zijn, zien partij, fractie en wethouder zich als opkomend voor de Schiedammer in het algemeen. Juist onze lokale binding, als lokale partij komt daarin naar voren. Het onderscheidt ons ook van de andere partijen. We dienen geen hoger belang dan het plaatselijke. We worden niet afgeleid door een landelijke partijlijn, bijvoorbeeld over het afkoppelen van het gas. Het is van belang deze lokale binding duidelijk te maken aan de Schiedammers.