AOV Missie

Het AOV wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van de volgende doelstellingen:

  1. Toezien op heldere en controleerbare afspraken met Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid.
  2. Streven naar een gemeentelijke organisatie dat proactief werkt, deskundig en slagvaardig is en is toegerust op zijn nieuwe taken binnen de Gemeente Schiedam.
  3. Het vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers als ook die van onze inwoners met alle plannen in de stad.