AOV Visie

Het AOV wil een lokale politieke partij zijn, die weet wat er speelt in de samenleving en wat er leeft onder de bewoners van Schiedam. Wij willen ons inzetten voor het welzijn van onze inwoners en ondernemers. Het AOV acht het van groot belang, dat de kennis en kunde van jong en oud gezamenlijk tot zijn recht moet komen in onze samenleving. Wij bestrijden dan ook elke leeftijdsdiscriminatie. Ouderen beschikken over een stuk bagage en levenservaring en de jongeren hebben de techniek en de nieuwe ontwikkelingen vaak makkelijker in de vingers. Hoe fijn is het dan dat die doelgroepen van elkaar kunnen leren en dat zij elkaar toekomstperspectief kunnen bieden. Hoe fijn is het om ergens bij te mogen horen en gehoord te worden. Maar helaas bemerken wij dat het nog steeds niet voor elke doelgroep in Schiedam mogelijk is om volwaardig mee te doen. Dit betekent, dat er te allen tijde facilitering moet zijn voor mensen die meer zorg behoeven dan anderen. Zowel in voorzieningen als in activiteiten, want het sociaal isolement is iets wat absoluut voorkomen moet worden.

Er dient voor elke doelgroep een plek te zijn in Schiedam waar zij elkaar kunnen ontmoeten, waar zij hun informatie en voorzieningen kunnen krijgen, en waar hun belangen worden behartigd.