Christien Bruggeman

Mijn naam is Christien Bruggeman (57 jaar) en nu 4 jaar gemeenteraadslid voor Ouderenpartij AOV met de portefeuilles; Zorg en Welzijn, Ouderen en Ouderenbeleid, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen, Binnenstad en stadspromotie en Sport en recreatie.

Ik heb namens het AOV gestreden voor het behoud van de armoederegelingen en dat zal ik blijven doen, omdat in Schiedam één op de zes kinderen opgroeit in armoede en dit mogen wij nóóit accepteren.

Als lid van de werkgroep Huiselijk Geweld heb ik voornamelijk aandacht gevraagd voor financiële uitbuiting van kwetsbare ouderen. Professionals als politie, notarissen, banken en thuiszorgorganisaties moeten gezamenlijk gaan optrekken om misbruik van een pinpas of een plotselinge testamentswijziging waarbij een misbruikpleger recht krijgt op de erfenis tegen te gaan.

Ook heb ik meer aandacht/ruimte/lucht gevraagd voor mantelzorgers.

We zullen meer moeten bouwen voor ouderen, waardoor het makkelijker wordt om te verhuizen naar een kleinere, aangepaste woning. Wonen met zorg, wonen met een gemeenschappelijke ruimte, aanleunwoningen en/of serviceflats leggen minder druk op mantelzorgers en (thuis)zorgmedewerkers.  

Wonen en ouderenzorg verdienen voorrang te krijgen, gezien het verdwijnen van het verzorgingstehuis en de grote toename van ouderen de komende jaren.

Ik pleit met een groot sociaal hart voor een wethouder ouderenbeleid.

Ook de voorbereiding op ouder worden is van groot belang. Hoe zorg je, dat je leven van betekenis blijft? In de preventie valt nog veel te winnen wanneer wij beter naar elkaar omzien. Bewonersorganisaties, wijkinitiatieven en vrijwilligers spelen hierin een cruciale rol. De eigen wijk moet goed toegankelijk en bereikbaar zijn, met voldoende activiteiten en voorzieningen waardoor iedereen prettig ouder kan worden in Schiedam.