Cock de Jong

Ik ben 73 jaar, gehuwd, woon nu ruim tien jaar in Schiedam. Vier jaar geleden ben ik als raadslid gekozen en meer dan drie jaar ben ik fractievoorzitter geweest van het van AOV. In die periode heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Daarnaast heb ik mij op de achtergrond ingezet voor de kwetsbare bewoners van Schiedam. Daarbij werden een aantal positieve resultaten bereikt.

Door de leden van de ouderenpartij AOV Schiedam ben ik gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadverkiezingen 2022.  

Ik ben er trots op dat de leden mij het vertrouwen hebben gegeven om de partij te leiden in de campagne voor de Schiedamse Gemeenteraadverkiezingen 2022.

Het raadslidmaatschap heeft mij veel geleerd. Samen met de andere leden van de fractie en onze wethouder hebben wij veel tot stand gebracht.

Ik vind het een eer dat ik nu de partij mag aanvoeren tijdens de komende campagne maar vooral dat ik leiding mag geven aan een fantastisch team kandidaten. 

We worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd van de Schiedammer stijgt. Niet elke oudere is mondig en niet elke jongere ziet perspectief.


Daarom vind ik het belangrijk dat er een sterke politieke partij is die opkomt voor de belangen van de ouderen maar ook voor de jongeren in Schiedam en dat die partij groot is in de gemeenteraad. Doordat de Ouderenpartij AOV Schiedam aan beide voorwaarden voldoet ben ik destijds lid geworden van deze partij.