Harm Troost

Ik ben Harm Troost en ik woon aan de Maasboulevard samen met mijn vrouw.

Ik houd me bezig met mijn woon- en leefomgeving omdat er in Schiedam Zuid op de Maasboulevard veel plaats vindt, en er niet altijd rekening met de bewoners van de Havendijkflats en de wijk Zuid wordt gehouden.

Ik ben gepensioneerd en vind het belangrijk dat er ogen en oren in de wijk zijn die zorgen dat als er problemen zijn dat deze aangekaart en opgelost worden.

Ik ben aangesloten bij het AOV omdat het AOV dicht bij de bewoners van de stad staat en daar ook daadwerkelijk naar luistert. Het AOV heeft hart voor de wijken, en dat vind ik belangrijk zeker de oudere wijken want daar moet schoon, heel en veilig echt nagekomen worden, en daar moet extra aandacht worden gegeven aan de leefbaarheid. Ik ben daar dagelijks mee bezig en daarom zet ik mij in voor het AOV, een partij met hart voor de Schiedammers!