Speerpunten

Inhoudsopgave

 1. Zorg, Welzijn & Sociale zaken
  1. Ouder worden in Schiedam
  2. Sociaal Domein
 2. Openbare orde & Veiligheid
 3. Ruimtelijke ordening & Wonen
 4. Wijken, Wijk- en Bewonersondersteuning
 5. Openbare ruimte, Groen & Mobiliteit
 6. Binnenstad, Toerisme & Evenementen
 7. Cultuur & Sport
 8. Onderwijs
 9. FInanciën
 10. Participatie & Bestuursstijl

Slotwoord

Het AOV is een lokale partij voor jong en oud die hart heeft voor alle Schiedammers.

Wij als AOV willen er voor u zijn! Maar dat kan niet zonder uw hulp! Wij willen uw spreekbuis zijn in de gemeentelijke politiek om beleid en regels onder de loep te nemen zodat deze begrijpelijk, transparant en door de gemeenschap gedragen worden.

Schiedam verdient een waardig en aanspreekbaar stadsbestuur en het AOV wil hier de komende raadsperiode graag deelgenoot van zijn,

namens u,

de kiezers!

AOV Lijst 3 “Hart voor Schiedam”