Binnenstad, Toerisme & Mobiliteit

De binnenstad is het hart van de stad, trekker van publiek. Het AOV wil dat vasthouden en versterken. Dat betekent dat we de Hoogstraat nu eindelijk moeten aanpakken. Het traject loopt al vijf of zes jaar. Er moet meer groen worden toegevoegd en meer bankjes in de stad. Ook moet er gekeken worden naar opties voor openbare toiletten.

De winkelplint moet in stand blijven op de Hoogstraat. We willen ook meer differentiatie van winkels. Dat moet worden geregeld door een goede verbinding te maken tussen alle partners die wat met de binnenstad doen. Door Schiedam Partners, Centrummanagement, SHOP en de winkelmeiden zo veel mogelijk samen op te laten trekken.

Van de entree van de stad moet nu eindelijk werk worden gemaakt. Dit is aan het begin van de afgelopen raadsperiode toegezegd maar er gebeurt vervolgens niets. Zorg voor goede bebording, een goede parkeerroute voor de binnenstad. Welke toerist weet nu wat de ABC parkeergarage is? Zorg ook voor meer aanlegsteigers en camperplaatsen rond die binnenstad. Voer dus ook de kansenkaart Watertoerisme uit.

We willen meer horeca beleving toevoegen op plekken in de binnenstad. Bijvoorbeeld door een punt op het Land van Belofte toe te voegen, of een plein voor de ingang van het Theater aan de Schie. Nu zijn de Grote Markt en Koemarkt de centrale plekken. We willen ook meer met de Kloosterplaats; daar kunnen met enige regelmaat kleinschalige evenementen worden georganiseerd. De koeienkoppen moeten terug naar de Koemarkt (Bert en Birgit), dit is eerder toegezegd maar nog steeds geen feit.

Het evenementenbudget moet worden vergroot. We willen meer evenementen in de binnenstad om de beleving te vergroten. De Gondelvaart terug op de Brandersfeesten is voor ons al jaren een droom.  We zien het Dickensfestijn als voorbeeld hoe je succesvol in de binnenstad zaken kan organiseren, maar we hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Waarom niet een Jazz in de stad of andere zaken. We willen ook de schaatsbaan terug als de Corona maatregelen eindelijk verleden tijd zijn. En gewoon weer naar de taptoe kunnen. Kijk of de Rijnmondband daar een evenement van wil maken.

Maak gebruik van succesvolle verenigingen die het visitekaartje en trekker zijn voor onze stad.

Het 750-jarig bestaan moet groot worden gevierd. Daarom heeft het AOV een amendement ingediend bij de begroting van 2022. Dat is een goede start. De gemeente heeft al te lang gewacht. Er moet een goed plan van aanpak komen en de partners moeten worden betrokken. Zodat er meer wordt gedaan dan alleen een uitbreiding op het concept Brandersfeest.

We willen de portefeuilles Binnenstad, evenementen en Cultuur meer met elkaar verbinden.

Hoofdpunten

∙ Combineer alle organisaties van de binnenstad (SHOP, Winkelmeiden, Centrummanagement) voor een integrale aanpak
∙ Entree van de stad verbeteren
∙ Meer horeca beleving in de binnenstad
∙ Gondelvaart terug
∙ Plan van aanpak voor het 750 jarig bestaan
∙ Optie: meer verbinding in de binnenstad met evenementen en cultuur.