Cultuur & Sport

Het behoud van de culturele sector tijdens de coronacrisis is in Schiedam goed gelukt. In 2022 is het belangrijk dat er geld beschikbaar blijft om eventuele problemen door de crisis nog aan te kunnen pakken. Daarom moet Corona subsidie blijven bestaan totdat de crisis over is. Buiten de crisis gaat het goed met de culturele instellingen in Schiedam, we hebben een goede bibliotheek, een mooi theater, musea, de molens en actieve verenigingen. We willen die graag behouden.

Het AOV wil ook investeren in Cultuur in Schiedam, met meer aandacht voor kleine verenigingen, waarbij ook wordt gekeken naar huisvestingsmogelijkheden. In ons vorige verkiezingsprogramma hebben we gepleit voor een nieuwe ingang voor het Theater aan de Schie, de eerste stap is gezet in januari 2021, maar we zijn er nog niet. Een nieuwe ingang is voor ons wederom onderdeel van de coalitie onderhandelingen.

Het Jenevermuseum gaat door een moeilijke tijd heen, steun van de gemeente is nodig. Maar daar moet tegenover staan dat het Jenevermuseum wel meer op eigen benen gaat staan. Het Stedelijk Museum gaat na de verkiezingen weer open. De historische collectie wordt straks beter tentoongesteld en we hopen op uitbreiding met de Monopole. De gemeente blijft ook de komende vier jaar hierin faciliteren.

In het erfgoedbeleid is Kethel opgenomen als beschermd dorpsgezicht, het AOV wil dat dit ook vast komt te liggen in omgevingsplannen en andere visies. Het AOV wil daarnaast onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het aanvragen van UNESCO status voor de molens.

Het AOV is voor het behoud van zwembad Zuid. Op de locatie zou een multifunctioneel zwembad en sportaccommodatiecomplex moeten komen, waar aandacht blijft voor revalidatie zwemmen en ouderen zwemmen. Bedrijven in de omgeving kunnen participeren in het zwembad, door toevoeging van bedrijfsgebouwen, verblijfsgebouwen en horeca. We gaan kijken naar cofinanciering. Horeca toevoegen op de locatie en een buitenbad zouden nog meer verbeteringen geven, een vergroting van het recreatiegebied. En dit te koppelen aan het Getijdenpark, een prima optie!

Ook moet het idee onderzocht worden om naast het zwembad en bij het recreatiegebied Maasboulevard een stadscamping te realiseren.

Een pilot hiermee in 2022 voor een paar weken in de zomervakantie moet worden bekeken. (samenwerking tussen, gemeente, Optisport en lokale stichtingen)

In de komende periode moet ook sporthal Margriet worden vervangen. Het AOV wil een nieuwe sporthal op het Decathlon terrein. Dit zou kunnen leiden tot een andere kijk op Zwembad Groenoord. Dit zwembad kan ook voor Vlaardingen een rol vervullen, door samen te werken met de gemeente Vlaardingen (samen financieren) kan dit nieuwe bad Groenoord en de Kulk vervangen.

We moeten meer Schiedammers stimuleren om te gaan zwemmen. Dat begint al jong; het AOV wil kijken naar de mogelijkheden om het schoolzwemmen weer in te voeren. Bewustwording van beter bewegen, sporten en zwemmen is heel belangrijk voor jong en oud. Zwemdiploma’s zijn belangrijk voor onze jonge bewoners, want er is veel water in onze stad, en daar moeten ze veilig mee opgroeien.

De gemeente heeft met de sportparken Harga en Willem Alexander nieuwe, mooie sportcomplexen gebouwd. Het complex op Thurlede is echter aan vervanging toe. De gemeente moet kijken naar de mogelijkheden, in overleg met de clubs, om het complex te vernieuwen.

Met de laatste ronde van Samen Schiedam heeft de scouting problemen gehad met de financiering; het AOV vindt dat de scouting onder sport valt.

We moeten zorgvuldig met onze verenigingen omspringen, ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze jonge Schiedammers en dragen daardoor bij aan een betere maatschappij.

Hoofdpunten

∙ Behoud Corona subsidie.
∙ Kijk naar huisvesting voor verenigingen
∙ Behoud Zwembad Zuid; multifunctioneel en met samenwerking
∙ Schoolzwemmen weer invoeren en zwemmen bereikbaar maken voor onze inwoners jong en oud
∙ Vernieuw sportpark Thurlede
∙ Scouting voortaan subsidie via sport in plaats van Samen Schiedam