Onderwijs

Onderwijs wordt bekostigd vanuit het Rijk, de gemeente gaat met name over de onderwijshuisvesting. Waar we kunnen willen we wel investeren in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door schoolpleinen te vergroenen en meer sportlessen te geven op scholen. Schoolzwemmen is ook een prioriteit van het AOV.

Het AOV gelooft met name in openbare scholen, we willen ten behoeve van inclusiviteit sturen minder bijzondere scholen. Daarbij hebben we ook focus op cultuureducatie, dat kunnen we uitbreiden op basisscholen en verbeteren door samenwerkingen op te zetten tussen de bibliotheek, het theater, musea en cultuurverenigingen. Het AOV wil ook dat programma’s als “anti-pesten”, de geschiedenis van Schiedam, en “we zijn allemaal gelijk” in elk schoolprogramma, zodat onze jeugd meer bewustwording voor elkaar krijgt.

Het AOV wil de schakelklas plus verlengde leeftijd terugbrengen. Die is afgeschaft ten faveure van de brede schoolacademie. We zien dat die laatste met name is gericht op HAVO en VWO-leerlingen. We zijn juist voorstander van ondersteuning voor leerlingen die de taal niet goed machtig zijn.

Het AOV wil ‘de gezonde lunch’ introduceren op scholen. En schoolfruit voor het tienuurtje. Daarmee krijgen alle kinderen een gelijke behandeling. We willen ook bij elke school een watertappunt creëren.

Kinderen moeten op een vroege leeftijd al bewust worden gemaakt van Geld, Sparen en Schulden, dit moet in elk schoolprogramma meegenomen worden, voorkomen is beter dan genezen! De projecten van het Schuldenlab zijn niet alleen voor volwassenen bestemd!

Als laatste moet het ambitieplan taalvaardig ook echt een actieplan worden. We kunnen dit doen door cofinanciering te zoeken; bijvoorbeeld met bedrijven van het Sociaal Economisch Netwerk mee te laten doen. Maar er moet ook gemeentelijk budget bij. Betere informatie voor bewoners met analfabetisme hoort daar ook bij, misschien door de pratende briefkaart die nu op plekken wordt geïntroduceerd. Op websites dienen dan ook per onderwerp pratende teksten aangebracht worden. Iedereen moet mee kunnen doen.

Hoofdpunten

∙ Vergroen schoolpleinen maak het speels en duurzaam
∙ Introduceer, stimuleer schoolzwemmen 
∙ Schakelklas plus terugbrengen
∙ Introduceer ‘gezonde lunch’
∙ Ambitieplan taalvaardig financieren
∙ Vroegtijdig bewust worden van geld, sparen en schulden
∙ Geen uitbreiding van bijzonder onderwijs (op basis van een geloofsovertuiging), openbare scholen zorgen voor meer integratie, diversiteit en inclusiviteit
∙ Buurtwinkels uitbreiden met tools in de strijd tegen laaggeletterdheid