Participatie & Bestuursstijl

Participatie is meer dan meepraten, een open bestuursstijl is hierbij belangrijk

Als laatste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma gaan we in op participatie. Maar het is een centraal thema voor de partij. We willen dat de gemeente beter luistert naar bewoners. We moeten naar een andere vorm van participatie. Stel één punt op wijkniveau vast. De wijkregisseurs moeten meer in contact met bewoners komen en het centrale aanspreekpunt voor contact richting de gemeente zijn.

In het kader van diverse wetten waaronder de nieuwe Omgevingswet is het zelfs een verplichting dat de gemeente het participatietraject goed bewaakt en uitvoert, daarbij is voorspraak, inspraak en samenspraak een belangrijk gegeven. Zonder draagvlak van de directe omgeving, bewoners en ondernemers, is immers een plan niet gedragen of realiseerbaar. Het gaat tenslotte om onze leefomgeving.

Het college van burgemeester en wethouders moeten ambassadeurs zijn van een andere bestuursstijl. Open, naar buiten gericht. Als je wilt dat je inwoners geïnteresseerd zijn in het bestuur en politiek moet je daar meer voor doen. Misschien door het makkelijker te maken om afspraken met collegeleden te maken, hun agenda’s (deels) online te plaatsen, ze toegankelijker te maken voor inwoners. Bijvoorbeeld door vaste tijden voor afspraken met Schiedammers te creëren.

We willen openheid, transparantie en bereikbaarheid van ons gemeentelijk bestuur. Dit betekent dat er anders gedacht moet gaan worden, onze plannen op welk gebied dan ook moeten met de omgeving vroegtijdig gedeeld en besproken worden, het geïnteresseerd maken van onze inwoners voor activiteiten en plannen voor onze stad is daarbij een vereiste.

We merken dat onze bewoners en ondernemers minder geïnteresseerd zijn in onze werkzaamheden als gemeenteraad en College van B&W, dit moet anders, hiervoor moet in de nieuwe raadsperiode ruimte worden gemaakt, meer bereikbare informatieavonden, overleggen, meepratende bewoners, bijeenkomsten in de wijk, dat heeft ook te maken met tijdig, helder, duidelijk en inspirerend met onze bewoners in gesprek te gaan.