Wijken, Wijk- en Bewonersondersteuning

Het AOV is een lokale partij, wij hebben geen landelijke organisatie en moeten ons daarom op lokaal vlak ook meer bewijzen. Daarom leggen we ook de focus op wijk- en bewonersondersteuning en participatie. We willen daar echt een verandering in brengen de komende vier jaar.

Het AOV vindt het niet meer subsidiëren van het SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) nog steeds een verlies. Er zou een huurdersondersteuning 2.0 moeten komen, of een uitbreiding van de gemeentelijke inzet bij het helpen van bewoners. We willen het huurteam, SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) en het HOW (Huurders Bewonersondersteuning vanuit Woonplus) koppelen. Daarmee zorgen we voor een laagdrempelige bewonersondersteuning voor alle huurders in onze stad. En een koppeling met het WOT (wijkondersteuningsteam), want daar moeten de vragen centraal binnenkomen.

Voor het AOV zijn de wijken belangrijk, in elke wijk moet een contactpunt zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, hulp kunnen zoeken en ook professionele ondersteuning en hulp kunnen vinden als dit nodig is. Bereikbaarheid van voorzieningen en organisaties is belangrijk. Door het ontbreken van mogelijkheden om “even naar het stadskantoor te gaan” is het noodzakelijk om oplossingen te zoeken voor een toegankelijke gemeente in de wijk. Ook huisbezoeken moeten als oplossing worden geboden.

Ook het wijkoverleg heeft een vernieuwingsslag nodig. Die moeten moderner, ze moeten meer publiek trekken, bijvoorbeeld door er meer bekendheid aan te geven, of door bewoners hier op directe wijze voor uit te nodigen. Laat onze bewoners daar ook zelf over mee denken. De steeds meer teruglopende belangrijkheid voor het wijkoverleg is een teken, dat het tijd wordt om onze bewoners op een andere manier te gaan benaderen, zodat ze ook het gevoel krijgen dat er serieus naar hen geluisterd wordt en dat hun mening ook telt.

Zorg goed voor bewoners die zelf iets willen; regel één loket voor burgerinitiatieven, waar je ook een stukje ‘ontzorging’ regelt. Ambtenaren moeten de bewoners ondersteunen met antwoorden op budgetten en regelgeving. Het moet eenvoudiger en simpeler worden om een initiatief in te dienen. Werk bijvoorbeeld met “initiatief coaches”.

Informatieavonden moeten meer naar inspraakavonden worden omgebogen. Betrek bewoners vroeg bij bijvoorbeeld herinrichting van hun eigen wijk. Maak daarbij ook gebruik van nieuwe technieken; pinnen van straatmeubilair op een kaart, gebruik van meepraat apps. Daarmee maak je avonden leuk, door digitalisering van avonden zien we ook ander publiek, maar de oude vorm moet ook blijven bestaan. Zoek naar hybride oplossingen.

We willen meer doen om buurtbewoners zelf verantwoordelijk te maken voor projecten in hun wijk. Bijvoorbeeld ‘de Buurtbezem’ uit Vlaardingen, buurtpreventie, NL Doet, ‘Ken uw Buur’, of het zelf bijhouden van het groen om verbinding te creëren tussen de wijkbewoners.

Hoofdpunten

∙ Maak een huur ondersteuningsloket 2.0 (huurteam, SOBO, HOW)
∙ Ga aan de slag met werkoverleggen 2.0
∙ Inspraak en informatieavonden waarin burgers meegenomen en mee kunnen praten
∙ Eén loket voor buurtinitiatieven, ontzorg bewoners die iets willen
∙ Stel initiatief coaches in
∙ Oog voor lokale projecten in de stad, die bevorderen de leefbaarheid in de wijken