Geacht College,

De corona regels zijn versoepeld. De raad komt inmiddels weer fysiek bij elkaar. Er zijn echter in een aantal wijken sinds de uitbraak van Corona tot nu geen fysieke overleggen meer geweest. In sommige wijken is er zelfs helemaal geen contact met de bewoners geweest. Het AOV is van mening dat we op dit moment een grote groep bewoners niet bereiken voor inspraak en dat terwijl er toch veel projecten in de stad lopen.

Dit leidt bij het AOV tot de volgende schriftelijke vragen:

1.Waarom is er tijdens de corona perioden niet naar creatievere oplossingen gezocht? Sommige wijken zijn 2 jaar verstoken gebleven van informatie laat staan dat er informatie is opgehaald.

2.Wanneer gaat er weer een wijkoverleg, een mobiele wijktafel of een andere vorm van niet digitale communicatie met de bewoners plaatsvinden?

3.Hoe worden bewoners die niet digitaal machtig zijn betrokken bij de verschillende enquêtes die op dit moment digitaal in de stad plaats vinden?

Mvg,

Karin de Vries
26 oktober 2021